Reglement

Alle er velkomne på biblioteket, det er gratis at benytte og alle kan låne bøger m.m. uanset bopæl

"Biblioteket er et kulturelt frirum, et mødested og det lokale sted for viden & aktivitet - Pas på dit bibliotek & vis hensyn til andre"

Brug af biblioteket:
Du kan frit benytte alle folkebiblioteker.
Alle kan låne bøger, spil, film, tidsskrifter, lydbøger, musik cd'er, når du er oprettet som bruger, du finder det unddr ny bruger i footeren.
Det er gratis at låne eller bruge vores materialer (fysiske og elektroniske), samt benytte vores computere 
"Retningslinjer for brug af vores computere - her
Nogle af vores elektroniske tilbud fx. eReolen og Filmstriben, er dog kun for kommunens borgere.
Der opkræves betaling for print og fotokopier.
Du er ansvarlig for at aflevere til tiden og i samme stand som du modtog materialerne i.

Ny bruger? om registrering m.m. - se her 
Du oprettes med dit cpr. nr. og vælger en pinkode på 4 tal.
Skoleelever på en af Gribskov Kommunes Folkeskoler oprettes på deres skole med et lånerkortnummer og pinkode. 
Børn og unge under 18 år får udstedt et lånerkort eller kan bruge sundhedskortet.

 • cpr. nr./lånerkort nr. og pinkode bruges til selvbetjening (udlån, reserveringer, fornyelser, e-biblioteket, Min konto)
 • Sundhedskort/lånerkort, samt pinkode bruges til at lukke dig ind på de åbne biblioteker i Helsinge, Græsted & Tisvilde morgen og aften,
  Gilleleje Bibliotek er åbent, når Kulturhavnen er åben 7-22, uden brug af sundhedkort.
   

Du kan selv ændre email og telefonnummer, m.m. under  'Min Konto' øverst på forsiden af hjemmesiden.
Har du glemt din pinkode, må du komme på biblioteket, hvor personalet kan give dig en ny.

Persondataloven beskytter de personlige oplysninger, du giver biblioteket.
Tab af sundhedskort/lånerkort, skal omgående meddeleles biblioteket for at undgå misbrug.
Ved adresseændring skal du melde det til biblioteket eller rette det under 'Min Konto' øverst på forsiden af hjemmesiden.


Hvis du ikke selv kan komme på Biblioteket:
Vi tilbyder at samle materialer sammen til borgere i Kommunen, der på grund af alder, langvarig sygdom eller handicap ikke selv kan komme på biblioteket. Du skal have en hjælper til at hente dine materialer til dig. Kontakt os på mail www.gribskovbib.dk eller på tlf. 7249 6006 på hverdage ml. kl. 10-14.
 

For børn og voksne med læsevanskeligheder:
Nota er Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder.
Ordblinde og synshandicappede kan blive medlemmer hos Nota. Det er gratis at blive medlem, men du skal have et dokumenteret syns- eller læsehandicap. Når du er meldt ind som bruger på Nota kan du downloade lydbøger på E17, ebøger, bøger på punktskrift og punktnoder - se her.

Gribskov Biblioteker tilbyder:

 • bøger med stor skrift (Magna Print)
 • lydbøger på cd og mp3
 • lydbøger og Ebøger digitalt via eReolen, eReolen Global og eReolenGO (for børn)
 • Gribskov Kommunes Lydavis (hver uge med stof fra Ugeposten og Frederiksborg Amtsavis (pause i forbindelse med Covid-19)
 • Herudover har vi "Lette bøger" - for både børn og voksne


Reservering af materiale:
Du reserverer materialer fra biblioteket her på vores hjemmeside.
Har du brug for hjælp, kan du komme ned på biblioteket eller ringe til os på tlf. 7249 6006 hverdage ml. kl. 10-14.

Materialer som biblioteket ikke har, kan du bestille via bibliotek.dk
Du bruger samme cpr. nr./lånerkort nr. og pinkode som på vores hjemmeside eller NemID.
Har du problemer med at finde materialet, vil vi gerne forsøge at skaffe det fra et andet bibliotek.

Når materialet er klar til afhentning, modtager du en besked med afhentningsnummer på din email .
Du kan også se dine hjemkomne bestillinger under 'Min konto', når du logger ind her på hjemmesiden eller på vores selvbetjenings-automater på bibliotekerne.

Vi anbefaler vores APP "Biblioteket" til din smartphone og tablet:
Med app'en har du altid dit bibliotek lige ved hånden, det super nemt at forny dine lån og tjekke dine reserveringer - og den er spækket med inspiration.
Download app'en biblioteket i dag - Se her
 

Lånetid / fornyelse:
Afleveringsdatoen ser du på udlånskvitteringen.
Du kan altid se din status i app'en 'Biblioteket' og på vores hjemmeside gribskovbib.dk under 'Min konto', når du er logget ind, samt på vores selvbetjenings-automater på bibliotekerne.

Materialetype / Antal lån / Lånetid:

Bøger: ubegrænset / 30 dage
Kvik bøger: 1 / 14 dage (kan ikke reserveres)
Musik cd'er: ubegrænset / 30 dage
Dvd, Blueray (spillefilm): ubegrænset / 14 dage
PC spil (cd-rom): ubegrænset / 14 dage
Playstations spil 2 & 3, Wii: ubegrænset / 14 dage
Tidsskrifter: ubegrænset / udlånes med undtagelse af nyeste nummer i 30 dage

I nogle tilfælde kan Gribskov Biblioteker fastsætte begrænsninger for den enkelte låners samlede antal lån, samt ændre lånetiden for enkelte materialer.
For eksempel hvis antal af materialer ikke kan efterkomme efterspørgslen.

Nogle materialer er kun til brug på stedet.


Låneregler for e-Biblioteket:
På forsiden af vores hjemmeside gribskovbib.dk finder du e-biblioteket, som indeholder alle de elektroniske tilbud, som Gribskov Kommunes Biblioteker stiller til rådighed for lånerne. For nogle gælder der særlige adgangskrav ved brug hjemmefra, fx.:

 • Oprettelse som låner på Gribskov Biblioteker
 • Folkeregisteradresse i Gribskov Kommune
 • Log in med cpr. nr./el. lånerkort nr. samt pinkode

Under hver database kan du se, hvad der kræves, for at få adgang.
Du kan også bruge e-Biblioteket på vores pc'ere i biblioteket.


Fornyelser:
Brug bibliotekets hjemmeside gribskovbib.dk eller app'en "Biblioteket" til at forlænge din lånetid.
Du kan osse forny materialerne på vores selvbetjeningsautomater i bibliotekerne.
Ved problemer kan du henvende dig telefonisk eller personligt på biblioteket.

Du kan både forny materialer fra Gribskov Biblioteker og fra biblioteker uden for kommunen.
Visse materialer kan ikke fornys, fx. Kvik Bøger.
Normalt kan lånetiden forlænges, hvis materialet ikke er bestilt af andre, dog højst 3 gange.
Vær opmærksom på: der skal være minimum 14 dage til afleveringsfristen, for at materialet kan fornys.
 

Aflevering / Påmindelse / Takster:
Ved aflevering er du selv ansvarlig for at materialerne bliver registreret korrekt. Print evt. en afleverings- eller statuskvittering.

Lånere, der har oplyst e-mailadresse, får påmindelse 3 dage før lånetiden udløber.
Du er dog selv ansvarlig for at forny eller aflevere materialet rettidigt, selvom du ikke har modtaget en påmindelse.

Husk det er muligt at aflevere på selvbetjeningsautomaterne indtil kl. 22 på vores åbne biblioteker i Græsted, Helsinge, Gilleleje og Tisvilde.


Ved overskridelse af lånetiden opkræves gebyr efter følgende takster:

Voksne:
Påmindelse på mail 3 dage før materialet skal afleveres
1-14 dage 20 kr
15-30 dage 75 kr.
Efter 15 dage, varsling via e-mail (brev sendes kun til lånere, der er fritaget for digital post)
31 dage og derover er gebyret 150 kr. + erstatningspris for materialet - saldoopgørelse sendes via digital post

Børn under 18 år:
Ingen gebyr
Påmindelse på mail 3 dage før materialet skal afleveres
Efter 15 dage varsling via e-mail
Efter 31 dage og derudover sendes saldoopgørelse via digital post (sendes til værge)

Institutionslån:
Ingen gebyr
Efter 2 uger hjemkaldelse via e-mail
Efter 31 dage og derudover sendes saldoopgørelse

Bortkomne/ødelagte materialer:
Materialer skal erstattes, hvis de bliver ødelagt eller bortkommer.
Materialer der erstattes skal der ikke betales regningsgebyr for.
Materialer der erstattes bliver pålagt et klargøringsgebyr på 50 kr.

Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på brugerens eget maskinel i forbindelse med benyttelse af hjemlånte materialer.

Prisen på visse typer af materialer der erstattes er højere end genanskaffelsesprisen, da bibliotekerne betaler for udlånsrettighederne


Udelukkelse og bortvisning af brugere:

 • Du skal respektere god ro og orden, både i det fysiske bibliotek og i brugen af bibliotekets pc'ere, samt følge anvisninger fra personalet.
 • Det er ikke tilladt at bruge bibliotekets PC’er eller trådløse netværk til pornografiske, voldelige eller racistiske formål. 
 • Respekteres ovenstående ikke - kan du bortvises og udelukkes fra brug i en periode.
 • Brugere kan udelukkes, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret eller afleveres i beskadiget stand, eller hvis brugeren skylder 300 kr. eller mere i gebyr.

Skyldige beløb overgår til incasso.