Retningslinier for brug af bibliotekets computere

Reglement

 

Brug af bibliotekets PCér

  • Brug af bibliotekets PC ér sker på eget ansvar
  • Det er ikke tilladt at bruge bibliotekets PC’er eller trådløse netværk til pornografiske, voldelige eller racistiske formål.
  • Gem aldrig på computeren – brug en usb

Grove eller gentagne overtrædelser af reglerne og hvis man ikke har fulgt personalets anvisninger, kan medføre bortvisning og udelukkelse fra bibliotekerne.


Hvad må personalet hjælpe med?

Brug af NemID
Personalet hjælper gerne med søgning på Internettet, men må af hensyn til borgerens digitale sikkerhed, under
ingen omstændigheder hjælpe med indtastning af NemID.
Borgeren skal henvende sig til Borgerservice, hvis der er brug for hjælp til login.

Bankoverførsler
Personalet hjælper gerne med at finde netbankens hjemmeside, men må af hensyn til borgerens digitale sikkerhed,
under ingen omstændigheder hjælpe med indtastning af konto, beløb mv.
Borgeren skal henvende sig i egen bank.
 

Eventuel fritagelse for brug af NemID skal ske til Borgerservice ved personligt fremmøde.
Frivilligcentrene i Helsinge og Græsted afholder kurser i brug af NemID.


Uddrag fra reglerne for brug af NemID:
"Personalet må under INGEN omstændigheder taste for borgeren, når det vedrører borgerens NemID. Det er som at underskrive for den anden ved at gengive den andens underskrift.

Hvis de ansatte observerer nogen, der bruger en andens NemID, er de forpligtet til at informere om, at det er ulovligt, og er som kommunalt ansatte også forpligtet til at informere Borgerservice, så den misbrugte NemID bliver spærret."