Gebyrer

Regler for gebyrer, erstatning for bortkomne/ødelagte materialer & udelukkelse af brugere

Aflevering / takster
Ved aflevering er du selv ansvarlig for at materialerne bliver registreret korrekt. Få/print evt. en afleverings- eller statuskvittering.

Lånere, der har oplyst e-mailadresse, får påmindelse 3 dage før lånetiden udløber.
Du er dog selv ansvarlig for at forny eller aflevere materialet rettidigt, selvom du ikke har modtaget en påmindelse.


Ved overskridelse af lånetiden opkræves gebyr efter følgende takster

Vær opmærksom på:
Du betaler kun ét gebyr uanset antallet af afleverede materialer, men kun hvis BÅDE udlånsdato og afleveringsdato stemmer overens.
Et eksempel:
Du låner 2 bøger. På et senere tidspunkt fornyer du bøgerne, mens du samme dag låner 2 nye bøger. Alle 4 bøger har nu samme afleveringsdato.
En måned plus et par dage senere afleverer du alle 4 bøger. Det udløser 40 kr. i bøde; 20 kr. for de to bøger lånt samme dag først og 20 kr. for de to bøger lånt samme dag, hvor du fornyede de andre.

Voksne:
1-14 dage er gebyret 20 kr.
Efter 1 uge varsling kun via e-mail

15-30 dage er gebyret 75 kr.
Efter 2 uger varsling via e-mail eller brev

31 dage og derover er gebyret 150 kr. + erstatningspris for materialet
Efter 31 dage og derudover via email eller brev

Børn under 18 år:
Efter 1 uge varsling kun via e-mail - ingen gebyr
Efter 2 uger varsling via e-mail eller brev - ingen gebyr
Efter 31 dage regningsgebyr 150 kr. + erstatningspris, via email eller brev

Institutionslån:
Ingen gebyr

Efter 2 uger hjemkaldelse via e-mail og brev
Efter 31 dage hjemkaldelse + erstatningspris, via email eller brev
 

Bortkomne/ødelagte materialer:
Materialer skal erstattes, hvis de bliver ødelagt eller bortkommer.
Materialer der erstattes skal der ikke betales regningsgebyr for.
Materialer der erstattes bliver pålagt et klargøringsgebyr på 50 kr.

Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på brugerens eget maskinel i forbindelse med benyttelse af hjemlånte materialer.

Prisen på visse typer af materialer der erstattes er højere end genanskaffelsesprisen, da bibliotekerne betaler for udlånsrettighederne.
 

Udelukkelse af brugere:
Brugere kan udelukkes, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret eller afleveres i beskadiget stand, eller hvis brugeren skylder 300 kr. eller mere i gebyr.

Skyldige beløb overgår til incasso.

Se her - hvordan du kan betale regninger & gebyrer