Gebyrtakster

Regler for gebyrer, erstatning for bortkomne/ødelagte materialer & udelukkelse af brugere
Aflevering / Takster:
Ved aflevering er du selv ansvarlig for at materialerne bliver registreret korrekt. Få evt. en afleverings- eller statuskvittering.
Lånere, der har oplyst e-mailadresse, får påmindelse 3 dage før lånetiden udløber.

Du er dog selv ansvarlig for at forny eller aflevere materialet rettidigt, selvom du ikke har modtaget en påmindelse.
Hvis du afleverer bibliotekets materialer for sent, skal du betale et gebyr efter nedenstående takster.

Vores bibliotekssystem håndterer gebyrerne efter reglerne i bibliotekslovens §21
Det indebærer, at der beregnes gebyrer således, at man kun betaler ét samlet gebyr på materialer, som har samme afleveringsdato og som er afleveret samtidig.

Gebyrtakster vedtaget af Kommunalbestyrelsen:
Påmindelse på mail 3 dage før materialet skal afleveres.
1-14 dage: 20 kr.
15-30 dage: 75 kr.
Efter 15 dage: Varsling via e-mail (brev sendes kun til lånere, der er fritaget for digital post).
31 dage og derover: 150 kr. + erstatningspris for materialet - saldoopgørelse sendes via digital post.

Børn under 18 år:
Ingen gebyr.
Påmindelse på mail 3 dage før materialet skal afleveres.
Efter 15 dage: Varsling via e-mail.
Efter 31 dage og derover: sendes saldoopgørelse via digital post (sendes til værge).

Institutionslån:
Ingen gebyr.
Efter 2 uger:  Hjemkaldelse via e-mail.
Efter 31 dage og derover: sendes saldoopgørelse.
 

Bortkomne/ødelagte materialer:
Materialer skal erstattes, hvis de bliver ødelagt eller bortkommer.
Materialer der erstattes skal der ikke betales regningsgebyr for.
Materialer der erstattes bliver pålagt et klargøringsgebyr på 50 kr.

Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på brugerens eget maskinel i forbindelse med benyttelse af hjemlånte materialer.

Prisen på visse typer af materialer der erstattes er højere end genanskaffelsesprisen, da bibliotekerne betaler for udlånsrettighederne.
 

Udelukkelse af brugere:
Brugere kan udelukkes, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret eller afleveres i beskadiget stand, eller hvis brugeren skylder 300 kr. eller mere i gebyr.

Skyldige beløb overgår til incasso.

Se her - hvordan du kan betale gebyrer