Gebyrer

Regler for gebyrer, erstatning for bortkomne/ødelagte materialer & udelukkelse af brugere

Aflevering / takster

Ved aflevering er du selv ansvarlig for at materialerne bliver registreret korrekt. Få/print evt. en afleverings- eller statuskvittering.

Lånere, der har oplyst e-mailadresse, får påmindelse 3 dage før lånetiden udløber.
Du er dog selv ansvarlig for at forny eller aflevere materialet rettidigt, selvom du ikke har modtaget en påmindelse.


Ved overskridelse af lånetiden opkræves gebyr efter følgende takster:

Vær opmærksom på nye gebyrregler gældende fra 13. nov. 2019:
Du betaler kun ét gebyr uanset antallet af afleverede materialer, hvis alle materialer har samme afleveringsdato.
Eksempel A:
Du låner 2 bøger. På et senere tidspunkt fornyer du bøgerne. Dagen efter låner du 2 nye. Alle 4 bøger har nu forskellig afleveringsdato.
En måned plus et par dage senere afleverer du alle 4 bøger. Det udløser 40 kr. i bøde; 20 kr. for de to bøger med én afleveringsfrist og 20 kr. for de to bøger lånt dagen efter fornyelsen, som har afleveringsfrist en dag senere.
Eksempel B:
Du låner 2 bøger. På et senere tidspunkt fornyer du bøgerne, mens du samme dag låner 2 nye bøger. Alle 4 bøger har nu samme afleveringsdato.
En måned plus et par dage senere afleverer du alle 4 bøger. Det udløser 20 kr. i bøde.

Voksne:
Påmindelse på mail 3 dage før materialet skal afleveres
1-14 dage 20 kr
15-30 dage 75 kr.
Efter 15 dage, varsling via e-mail (brev sendes kun til lånere, der er fritaget for digital post)
31 dage og derover er gebyret 150 kr. + erstatningspris for materialet - saldoopgørelse sendes via digital post

Børn under 18 år:
Ingen gebyr
Påmindelse på mail 3 dage før materialet skal afleveres
Efter 15 dage varsling via e-mail
Efter 31 dage og derudover sendes saldoopgørelse via digital post (sendes til værge)

Institutionslån:
Ingen gebyr
Efter 2 uger hjemkaldelse via e-mail
Efter 31 dage og derudover sendes saldoopgørelse
 

Bortkomne/ødelagte materialer:
Materialer skal erstattes, hvis de bliver ødelagt eller bortkommer.
Materialer der erstattes skal der ikke betales regningsgebyr for.
Materialer der erstattes bliver pålagt et klargøringsgebyr på 50 kr.

Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på brugerens eget maskinel i forbindelse med benyttelse af hjemlånte materialer.

Prisen på visse typer af materialer der erstattes er højere end genanskaffelsesprisen, da bibliotekerne betaler for udlånsrettighederne.
 

Udelukkelse af brugere:
Brugere kan udelukkes, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret eller afleveres i beskadiget stand, eller hvis brugeren skylder 300 kr. eller mere i gebyr.

Skyldige beløb overgår til incasso.

Se her - hvordan du kan betale regninger & gebyrer