Gebyrtakster

Regler for gebyrer, erstatning for bortkomne/ødelagte materialer & udelukkelse af brugere

Aflevering / Takster
Ved aflevering er du selv ansvarlig for at materialerne bliver registreret korrekt. Få evt. en afleverings- eller statuskvittering.
Lånere, der har oplyst e-mailadresse, får påmindelse 3 dage før lånetiden udløber.

Du er dog selv ansvarlig for at forny eller aflevere materialet rettidigt, selvom du ikke har modtaget en påmindelse.

Hvis du afleverer bibliotekets materialer for sent, skal du betale et gebyr efter nedenstående takster.
Vores bibliotekssystem håndterer gebyrerne efter reglerne i bibliotekslovens §21.
Det indebærer, at der beregnes gebyrer således, at man kun betaler ét samlet gebyr på materialer, som har samme afleveringsdato og som er afleveret samtidig.

Gebyrtakster 
1-14 dage for sent: 20 kr.
15-30 dage for sent: 85 kr.
Efter 15 dage: Varsling via e-mail.
31 dage og derover: 160 kr. + erstatningspris for materialet - saldoopgørelse sendes via digital post.

Børn under 18 år
Ingen gebyr.
Efter 15 dage: Varsling via e-mail.
Efter 31 dage og derover: Erstatningspris for materialet - saldoopgørelse sendes via digital post (sendes til værge).

Institutionslån
Ingen gebyr.
Efter 2 uger:  Hjemkaldelse via e-mail.
Efter 31 dage og derover udsendes saldoopgørelse.
 
Bortkomne/ødelagte materialer
Materialer der erstattes bliver pålagt et klargøringsgebyr på 50 kr.
Prisen på visse typer af materialer, der erstattes er højere end genanskaffelsesprisen, da bibliotekerne betaler for udlånsrettighederne.
 
Udelukkelse af brugere:
Brugere kan udelukkes, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret eller afleveres i beskadiget stand, eller hvis brugeren skylder 300 kr. eller mere i gebyr.

Se her - hvordan du kan betale gebyrer