Oplysningstekst om behandling af personoplysninger

Sådan bruger og sikrer vi dine data på Gribskov Biblioteker

I forbindelse med din oprettelse som bruger hos Gribskov Biblioteker samt din fremadrettede brug af Gribskov Bibliotekers selvbetjeningsløsninger, herunder selvbetjeningsautomater, gribskovbib.dk, åbne biblioteker (dvs. benytte biblioteket udenfor betjent åbningstid) og bibliotekets APP ”Biblioteket”, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

Gribskov Biblioteker er dataansvarlig for de personoplysninger om dig, som vi benytter i biblioteket. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at tilbyde en række services iht. rammerne for Lov om biblioteksvirksomhed (Biblioteksloven).

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige og artikel 6, stk. 1, litra e) om behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien:
Personlig identifikation: cpr-nummer og lånerkortnummer
Adresseoplysninger: navn, navn på eventuel værge, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, e-mailadresse.
Administration af lån: tilhørsfilial, ferieperiode, interesseperiode, afhentningsfilial, lånte, reserverede og afleverede materialer, dine lister, herunder huskeliste, mellemværender med biblioteket og betaling af mellemværender, mellemværender sendt til inddrivelse, e-mails, sms’er og push-beskeder sendt til dig samt eventuel blokering af lån. 
Det gør vi for at kunne administrere dine lån og give dig adgang til bibliotekets E-ressourcer, sende dig information omkring aflevering og reserveringer, samt give dig adgang til at benytte biblioteket uden for betjent åbningstid. 

Oplysningerne bliver også anvendt i Gribskov Bibliotekers statistiske undersøgelser. Enhver offentliggørelse af resultat fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.  

Vi har fået navne og adresseoplysninger fra CPR-registret ud fra dit CPR-nummer. Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, bliver dette respekteret i bibliotekets systemer, med mindre du giver tilladelse til, at vi må registrere disse data. 

Det er frivilligt om du vil oprette dig som bruger hos Gribskov Biblioteker og benytte dig af bibliotekets tilbud, herunder benytte biblioteket udenfor betjent åbningstid, benytte bibliotekets hjemmeside gribskovbib.dk, samt låne materialer og benytte bibliotekets eRessourcer. Såfremt du opretter dig som bruger, er det er frivilligt om du vil oplyse Gribskov Biblioteker om dit telefonnummer og din email. Såfremt du ikke ønsker hverken at oplyse din email eller bruge APP’en ”Biblioteket” vil biblioteket ikke være i stand til at kontakte dig i forbindelse med påmindelser om aflevering, afhentning af reserverede materialer, og slettede reserveringer. Eventuelle regninger og saldoopgørelser vil dog blive sendt til din digitale postkasse. Det er endvidere frivilligt, om du vil oprette lister via Gribskov Bibliotekers hjemmeside gribskovbib.dk ("Huskeliste," eller "Søgninger, jeg følger").

Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, herunder til andre biblioteker, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi overdrager fx oplysninger til SKAT i forbindelse med inddrivelse af gebyrer og erstatning. 

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører.

De oplysninger vi har om dig, slettes automatisk, hvis du ikke har mellemværende eller været aktiv i tre år. Visse personoplysninger bliver automatisk slettet efter 30 dage. Det gælder oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig og dine besøg på bibliotekerne uden for betjent åbningstid. Oplysninger om betalt erstatning bliver slettet efter ét år.

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. 

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder. 

Den dataansvarlige er Gribskov Biblioteker, Skolegade 43, 3200 Helsinge, som kan kontaktes på telefon 7249 6006 eller biblioteket@gribskov.dk
Har du spørgsmål i forbindelse med Gribskov Bibliotekers behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Gribskov Biblioteker på biblioteket@gribskov.dk

Du skal slutteligt vide at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.