mennesker på række

Generelt om vores Caféer - er det noget for dig?

24.04.19
Vores Caféer giver borgerne mulighed for at mødes omkring fælles interesser på bibliotekerne i Helsinge, Gilleleje & BLIK-Græsted.

Vær med til at skabe liv - og sæt præg på dit bibliotek.

Caféerne er åbne og drives af borgerne og du er altid velkommen til at deltage, når det passer dig.

Hvis du har en ide til en ny café, hjælper biblioteket gerne med at få ideen realiseret.

Eventuelle materialeudgifter, der opstår i forbindelse med Caféernes afvikling, afholdes af Caféernes medlemmer.
Her tænkes på udgifter til fotokopier eller lignende.

Send en email til biblioteket@gribskov.dkring eller mød op og tag en snak med kontaktpersonen på dit bibliotek.

KONTAKTOPLYSNINGER:
Bibliotekernes repræsentant i kulturrådet for perioden 2017-2020
Peter Berthelsen
Tlf. 22 83 87 85
mail: bauersvej1@gmail.com

Suppleant
(pt. vakant)

Kontaktperson på Gilleleje Bibliotek:
Karl Alexander Dissing Söderlind
kadso@gribskov.dk
tlf. 7249 6006

Kontaktperson på Helsinge Bibliotek
Dorte Lund Lepke
dllep@gribskov.dk
tlf. 7249 6006

Kontaktperson i BLIK-Græsted Bibliotek
Ida Springstrup
imasp@gribskov.dk
tlf: 7249 6006

Sekretær
Tove Granild
Gribskov biblioteker tlf. 7249 6006
mail: biblioteket@gribskov.dk

Organisation

  • Caféerne giver mulighed for at udvikle bibliotekernes aktiviteter og relationer til borgerne
  • Der etableres lokale Caféer i bibliotekerne BLIK, Gilleleje - og Helsinge biblioteker
  • Bibliotekerne er repræsenteret i kulturrådet* og vores repræsentant vælges blandt Caféerne
  • Kulturudvalget og bibliotekets ledelse skal inddrage denne repræsentant i dialogen om bibliotekets udvikling
  • Caféerne er sparringspartnere for den valgte repræsentant


Vedrørende Kulturrådet*

  • Når der er punkter på Kulturrådets dagsorden, der vedrører biblioteket skal Caféerne indkaldes til dialogmøder
  • Kulturrådet er høringspart i udvalgssager, der vedrører kulturlivet i Gribskov kommune
  • Bibliotekets repræsentant kan fremsætte forslag til Kulturrådets dagsorden og stille spørgsmål til Byrådet/Kulturudvalget

Se alle vores aktive Café'er HER