dekorativt billede

Gale Literature Resource center

Adgang
Adgang hjemmefra
Omfattende amerikansk litteraturvidenskabelig database med forfatteroplysninger og litteraturkritik inden for alle genrer og perioder.
Litteraturkritik: Indeholder 75.000 signerede kritiske essays, ca. 850.000 artikler i fuld tekst fra 445 tidsskrifter og litterære magasiner – heraf mere end 90 publiceret uden for USA.

Biografisk information: Biografiske artikler om mere end 145.000 forfattere, ca. 8.500 interviews med nulevende forfattere og ca. 3.000 billeder af de største forfattere.

Der medtages primært skønlitterære forfattere, men også faglitterære forfattere og journalister er medtaget.

I øvrigt belyses litterære værker og strømninger i historisk og samfundsmæssig sammenhæng.

Medtager desuden:

  • Ca. 30.000 digte, noveller og skuespil i fuld tekst
  • Ca. ½ million bog-, film- og teateranmeldelser
  • Links til kvalitetsvurderede, centrale websites
  • Lydklip til nogle af posterne
  • Basen opdateres løbende.


Hvem kan bruge databasen?

Basen egner sig godt til brug ved opgaver på gymnasieniveau og videregående uddannelser.