dekorativt billede

Futuriblerne - Fremtidsforskning.dk

Adgang
Fri adgang
Tidsskrift om samfundsforhold.

Om os:
Vi er en folkeoplysende dansk tænketank stiftet i 1968. Formålet er at brede debatten om Danmarks fremtid ud til alle, så fremtiden ikke kun bestemmes af en snæver magtelite.

Selskabet for Fremtidsforskning har udgivet tidskriftet Futuriblerne siden 1969. Begrebet er en sammentrækning af Futures og Possible der oversættes til “det fremtidigt mulige”.

Tidsskriftet udgives løbende som et tema hæfte, med afsæt i forskellige problematikker som selskabet tager op.

Der er gratis download af alle Futuribler.