dekorativt billede

Digital Artikelservice

Adgang
Adgang hjemmefra
Få digitaliserede artikler fra trykte danske tidsskrifter leveret direkte til egen mail.

Nem og hurtig vej til digitaliserede artikler fra trykte danske- & mange udenlandske tidsskrifter - lige ind i din mailbakke.

Adgang til servicen foregår via bibliotek.dk - Du skal først oprette et login.

Få hjælp til Digital Artikelservice - her