dekorativt billede

Digital Artikelservice

Adgang
Adgang hjemmefra
Få digitaliserede artikler fra trykte danske tidsskrifter leveret direkte til egen mail.

Artikler fra danske tidsskrifter og magasiner. Bestil og få dem leveret i din indbakke.
Digital artikelservice/kopiservice er en mulighed, hvis du ønsker artikler tilsendt her og nu.

Søg artiklerne direkte i søgefeltet her på hjemmesiden eller på bibliotek.dk – artikler med Digital artikelservice er mærket med linket "Bestil digital kopi".

Mange artikler har en kort leveringstid. Fra få minutter til ½-1 dage, hvis artiklen endnu ikke er digitaliseret.
Det kræver blot, at du er borger i Gribskov Kommune, har en email-adresse og er logget ind her på hjemmesiden.
Artiklerne leveres via bibliotek.dk direkte til din mailboks.

Vejledning

  1. Log ind på Bibliotek.dk. Klik ind på artikelsøgning og foretag din søgning.
  2. Eller søg artiklen frem i søgefeltet her på hjemmesiden
  3. I artikelposten på bibliotek.dk (som du får frem ved at klikke på titlen) ser du et link til "Bestil digital kopi" i alle tidsskrift- og artikelposter, som indgår i Det Kgl. Biblioteks samlinger af fysiske danske tidsskrifter.
  4. Klik på linket og derefter på "Bestil digital kopi" og artiklen leveres i din mailboks.
  5. Vejledning til bestilling af digitale artikler på Bibliotek.dk