dekorativt billede

CD-ORD

Adgang
Adgang hjemmefra
Læse- og skriveværktøjet CD-ORD er kendt for at forløse ordblinde børn og voksnes potentiale for at læse, skrive og lære. Programmets oplæsning og kontekstbaserede ordforslag giver et løft både fagligt og i form af større frihed og selvhjulpenhed.

Med CD-ORD på pc’en  kan du nemlig læse "al" tekst på computeren:
I dokumenter, på nettet, på knapper, menuer og i spil.

Og fordi CD-ORD installeres på din pc, virker det i alle situationer, selv når du er offline.

Unikke muligheder for at indstille og tilpasse værktøjet til den ordblinde brugers personlige behov eller specifikke læse- og skriveformål gør CD-ORD til Danmarks bedste læse- og skriveværktøj.

CD-ORD er desuden det godkendte ordblindeværktøj, der bevilges via statens SPS-ordning (‘it-rygsækken’).