dekorativt billede

Arkiv for dansk litteratur (ADL)

Adgang
Fri adgang
Her kan du læse og søge i værker fra den danske litteraturhistorie fra middelalderen til det 20. årh.
ADL er en litteraturhistorisk hjemmeside for udvalgte dele af den ældre danske litteratur – fra middelalderen til midt i det 20. århundrede.
 
Her får man adgang både til teksterne selv og til introduktioner om størstedelen af forfatterne.
 
ADL er egnet for forskning, undervisning og bred formidling af ældre dansk litteratur.
 

Digitalisere udgaver:
Teksterne er gengivet efter trykte standardudgaver. Teksterne kan ses i to forskellige formater, dels som digitale faksimiler af den trykte udgave, dels som søgbar tekst. De to formater kan også ses ved siden af hinanden. De digitaliserede tekster er OCR-behandlede og opmærkede i TEI P5. Materialet kan også tilgås direkte via Det Kgl. Biblioteks API.

Forfatterportrætter:
Til en lang række af forfatterskaberne kan man finde en faglig introduktion skrevet til ADL af en ekspert. Disse introduktioner rummer både biografiske oplysninger og en gennemgang af forfatterens litterære produktion. Desuden kan man finde bibliografiske oplysninger om de vigtigste udgaver og den vigtigste senere litteratur om forfatterskabet.

Om ADL - klik her