dekorativt

Studievalg Danmark åbner for vejledning på Helsinge Bibliotek

21.09.21
Du kan få vejledning vedr. videregående uddannelse og erhvervsuddannelse samt efter- og videreuddannelse.

Studievalg Danmark, Center Hovedstaden og Bornholm, vejleder unge og voksne i Region Hovedstaden og har gjort det i årevis på ungdomsuddannelserne (gymnasier, hf, VUC og erhvervsuddannelserne) og i centret i Valhalsgade på Nørrebro. 

Som noget nyt er der nu også mulighed for at få vejledning på Helsinge Bibliotek - også selv om man har været på arbejdsmarkedet i nogle eller måske mange år.

Du finder Studie- og karrierevejleder Berit Maansson fra Studievalg Danmark på Helsinge bibliotek, hver anden onsdag med start 8. september kl. 15-18.
Der er afsat 25 minutter til hver samtale.

Datoer i 2021
Onsdage kl. 15-18: 
3. nov., 17. nov., 1. dec., 15. dec.

De typiske målgrupper for Studievalgs vejledning er:
  • Studenter som holder sabbat 
  • Studenter som ikke er kommet i gang med erhvervskompetencegivende uddannelse (videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse
  • Studerende på videregående uddannelse, som overvejer studieskift eller allerede er udmeldt af uddannelsen
  • Unge med gennemført erhvervsuddannelse, som overvejer videregående uddannelse eller efter- og videreuddannelse på videregående niveau
  • Voksne med erhvervskompetencegivende uddannelse, som overvejer efter- og videreuddannelse på videregående niveau mhp. job- eller brancheskift
Det er gratis, uvildigt og uafhængigt af institutioner eller organisationer, og man skal ikke opgive personlige oplysninger som sit fulde navn eller cpr.nummer. 

Sådan booker du tid til personlig samtale:
På hjemmesiden www.studievalg.dk/book  --> Vælg: Hovedstaden og Bornholm --> Samtale på Gribskov Bibliotekerne. 

Har du brug for yderligere oplysninger kan du kontakte:
Studie- og karrierevejleder Berit Maansson på email: bema@studievalg.dk