logo filmstriben

Ny model for lån på Filmstriben

14.06.21
Fra 1. juni er der indført en ny model for lån af film hjemmefra på Filmstriben. Modellen skal give en større fleksibilitet for både brugerne og biblioteket.

I den nye model stiller bibliotekerne et antal point til rådighed for brugerne, i stedet for de tidligere antal lån.

Det betyder, at du fra 1. juni har 16 point at se film for pr. måned.

Det tilgodeser i højere grad end hidtil udlån af kortere film og hermed imødekommes også et ønske fra småbørnsforældre om at kunne låne små animationsfilm uden at skulle bruge et helt lån.


Hver film tildeles en værdi mellem 1 og 4 point, og du kan så selv vælge, hvordan du ønsker at bruge dine point mellem forskellige hovedkategorier af film.


Filmene bliver som udgangspunkt inddelt i 4 point-kategorier:
 

  • Spillefilm og udvalgte dokumentarfilm med almindelig spillefilmslængde: 4 point
     
  • Dokumentarfilm over 30 minutter: 3 point
     
  • Kort-dokumentar- og animationsfilm op til 30 minutter: 2 point
     
  • Kort-dokumentar- og animationsfilm op til 15 minutter: 1 point


Hvor mange point, du har til rådighed, fremgår, når du forsøger at låne en film, samt på din profilside under “Mine point”.

Ubrugte point kan ikke overføres fra den ene måned til den næste.

Se et eksempel fra en brugerprofil på pointsystemet:
 

filmstriben mine point


Læs mere om Pointsystemet her