dekorativt

Hvad er et Makerspace

03.05.22
Makerspace er et værksted som alle kan lære at bruge

I Makerspace finder du en lang række maskiner, der kan understøtte og virkeliggøre dine ideer. Der er både maskiner til at lave fysiske prototyper som 3D printer, laserskærer og storformatprinter og computere med programmer til at skabe digital grafik.

Maskinerne kræver, at du bliver introduceret til deres muligheder og begrænsning, før du kan bruge dem. Der vil blive afholdt kurser, hvor du kan blive ”nøglebærer,” hvilket betyder at du får nøgle til lokalet og får lov at bruge maskinerne som du er blevet undervist i.

Makerspace er til for at brugerne kan lære maskinerne og softwaren at kende og udvikle kompetencer inden for fremstilling med digitale redskaber. Fokus er derfor på forløbet fra idé til færdig model og ikke på produktion, og som bruger må du derfor kun lave et enkelt eksemplar af dit design. Spørg personalet, hvis du er i tvivl. 

Hvorfor skal bibliotekerne have et Makerspace?
Bibliotekets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Det gør vi allerede i stor stil ved at stille fysiske og elektroniske materialer til rådighed, men med Helsinge Biblioteks og BLIK - Græsted biblioteks Makerspace går vi skridtet videre ved også at stille den nyeste teknologi til rådighed for borgerne.
Vi har altså både en vision med vidensdeling, kompetenceudvikling som giver mulighed for medskaberi i en digitaliseret verden, samt en vision der går på både styrkelse af eksisterende fællesskaber, samt etablering af nye fællesskaber for borgere med interesse for ny teknologi, innovation og skabertrang.