discgolf banekort

Nu kan du spille Discgolf - kender du det?

06.05.21
En ny Discgolfbane er åbnet på Gribskov Gymnasium og kan bruges af alle, uden for almindelig undervisningstid.
Her kan du downloade Banekort  

En pose med 2 discs, kort og vejl. kan lånes på Helsinge Bibliotek i den betjente åbningstid - se her

Posen lånes på samme måde som en bog. Der er 7 dages lånetid og man kan forny posen 2 gange.Hvornår kan du spille:


Discgolfbanen på Gribskov Gymnasium kan bruges af alle, uden for almindelig undervisningstid.
Gribskov Gymnasiums regler skal altid følges ved ophold på området, og desuden vil vi opfordre til at der tages hensyn til områdets mange forskellige brugere.

 


Sådan spiller du discgolf:

 

 • 1. Der kastes fra tee-steder og til kurv. Der kastes videre fra det sted hvor discen lander og mod kurven. Landes der i træer eller buske, kastes videre fra det sted under træ/busk hvor disken hænger. Vælges at flytte disken ud, koster det ét ekstra kast.
   
 • 2. Sørg altid for frit udsyn inden der kastes. Kast aldrig når der er mennesker eller dyr inden for kastets rækkevidde. Hvor sigtbarhed og overblik er begrænset pga. banens eller områdets udformning anbefales det, at øvrige spillere fungerer som spottere, så uheld undgås.
   
 • 3. Det er altid den spiller, der ligger længst væk fra kurven, der kaster først
   
 • 4. Discen er i kurv, når den ligger i kurven eller hænger i kæderne; discen er ikke i kurv, hvis den kun har ramt kurven, eller ligger andre steder på kurven end de nævnte.
   
 • 5. Score er det antal kast, der bruges for at discen ligger i kurven. Score noteres for hvert hul, og den med sammenlagt mindst score, når spillet er slut, har vundet. Ved uafgjort er der omspil ved sidste hul mellem de spillere der har lavest score.
   
 • 6. Vælger en spiller ikke at kaste hvorfra discen er landet (pga. bevoksning eller andet), trækkes discen væk fra kurven, og det koster ét ekstra kast. Ved out of bounce flyttes discen korteste vej ind på banen, og det koster ét ekstra kast.

 •  

Øvrige regler, der er med til at give spillere og brugere i området en god oplevelse:


Det er god skik, at undlade at spille frem, før spillerne foran er uden for kastevidde. Desuden er det god skik, at stille sig i respektabel afstand bagved en medspiller, når denne skal kaste, og undlade at stå og tale med de andre i gruppen, mens vedkommende kaster. 

Fortrinsret
Endvidere gælder der nogle uskrevne regler på banerne. F.eks. gælder det, at en gruppe på to spillere har fortrinsret og bør vinkes igennem af enhver gruppe større end to personer. En single spiller bør altid lade alle grupper gå igennem. Grupper, der ikke spiller en fuld runde, bør lade grupper, der spiller en fuld runde, gå igennem. 

Spilletempo
Det er i alles interesse, at der spilles uden forsinkelse. Spillere, der søger efter en disc, bør derfor vinke bagfra kommende spillere igennem, så snart det står dem klart, at discen ikke let kan findes, og bør ikke fortsætte spillet, før de spillere, der er vinket igennem, har passeret og er uden for rækkevidde. 
Det er endvidere god skik, af hensyn til bagfra kommende spillere, at vente med at notere score til man når det næste tee-sted.

 (Fotos : John-Kinnander)