dekorativt billede

Miljøtilstand.nu

Adgang
Fri adgang
Miljøtilstand.nu viser miljøets tilstand og udvikling i Danmark. Du får den nyeste viden på en række udvalgte områder og det er til alle interesserede.

Miljøtilstand.nu er opdelt i en række emner inden for miljø og natur.

Under hvert emne er der fremhævet vigtige nøgleområder, som er beskrevet mere i dybden.

Portalen giver læseren mange muligheder for at fordybe sig yderligere gennem links til flere rapporter og mere detaljerede oplysninger.

Grafer/illustrationer og tilstandsvurderinger opdateres, når der foreligger nye tal.

Webportalen er drevet af Miljøstyrelsen og erstatter de tidligere miljøtilstandsrapporter, se her