Medicin.dk

Adgang
Fri adgang
Beskrivelser af sygdomme og lægemidler.
Find oplysninger om medicin, sygdom og behandling beskrevet i et let tilgængeligt sprog.

medicin.dk er opdelt i 3 selvstændige dele:

  • min.medicin.dk - henvender sig til patienter og pårørende og indeholder detaljerede beskrivelser af sygdomme og lægemidler
  • pro.medicin.dk - henvender sig til sundhedspersonale.
  • indlægssedler.dk - her finder du alle indlægssedler for lægemidler markedsført i Danmart - læsevenligt og overskueligt.