dekorativt billede

Litteraturens Verden

Adgang
Adgang hjemmefra
Lit­te­ra­turens Verden giver mulighed for at gå i dybden med nogle af verdenslitteraturens største værker.

'Lit­te­ra­turens Verden' giver en dybdegående krono­logisk og genremæssig gennem­gang af verdens lit­te­ra­turhistorie fra old­tid­en til moderne tid.

Fokus ligger på europæisk/vestlig litteratur, men behandler også litteratur fra Latinamerika, Afrika, Asien osv.

Der er dybdegående generelle artikler om forskellige tiders litteraturhistorie - herunder udforskes forskellige lokaliteter. Under disse er der igen en deling på f.eks. prosa, digtning, drama, roman og epos.

Litteraturens Verden er en del af historieportalen Historiens Verden, flere steder vil du blive ledt over i denne.