Kunstindeks Danmark & Weilbachs kunstnerleksikon

Adgang
Fri adgang
Samlet indgang til søgning i oplysninger om kunstnere og kunstværker i Danmark.

Desuden indeholder siden følgende registre: Kunstneroversigt, Kunstindeks Danmark, Museumsoversigt, Weilbachs Kunstnerleksikon

Webstedet henvender sig både til professionelle og private brugere, der søger oplysninger om danske kunstnere samt danske og udenlandske kunstværker på danske museer.

Kunstindeks Danmark er det centrale register over kunstværker og kunstnere i danske statslige og statsanerkendte museers samlinger. Museernes oplysninger om kunstnerne bliver suppleret med informationer fra den digitale udgave af Weilbach Dansk Kunstnerleksikon (4. udg.), som også ligger på webstedet.

Registeret blev oprettet i 1985 og drives i dag af Slots- og Kulturstyrelsen. Museerne registrerer og opdaterer selv oplysningerne.