jørn henrik

Om dette arrangement

Tid
19:00 - 21:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Target
Alle
Foredrag og Debat

KULTURSALON - At blive sig selv: Om menneskets eksistens og dannelse

23.11.21
Med forfatter & forsker Jørn Henrik Olsen om temaet: Hovednøgler til at vælge sig selv

Jørn Henrik Olsen, forfatter, forsker, cand.theol., ph.d. reflekterer med udgangspunkt i Søren Kierkegaards tænkning og filosofi over, hvad det vil sige at være menneske, og hvordan man bliver sig selv.

Med afsæt i centrale skrifter af denne store danske eksistensfilosof og teolog, særligt hans skrifter Kjerlighedens Gjerninger, Begrebet Angest, Sygdommen til Døden og Enten-Eller, giver Jørn Henrik Olsen oplæg om, hvad der har betydning for det, vi i vores egen tid kalder menneskets dannelse og identitet.
Netop menneskets – selvets - dannelse er et dybtgående problem hos Kierkegaard, og hans analyse er velegnet i et helt dannelseskursus. Han giver i tillæg megen inspiration til modbilleder til vores egen samtids udviklingskultur.

Temaerne for de tre kultursaloner er:
Torsdag 9. november: Kunsten at være til som sig selv
Torsdag 16. november: Mennesket er mere end en social konstruktion
Torsdag 23. november: Hovednøgler til at vælge sig selv

Alle aftener fra kl. 19.00-21.00. Separat tilmelding til hver salon.

Salonerne foregår i biblioteket i overensstemmelse med gældende Corona-anvisninger.

Biblioteket serverer en kop kaffe / te og lidt sødt.