idyliseret landskab hvor lille pige løber ud i rent havvand voksne bader og sejler i kano endvidere bygninger der symboliserer udnyttelse af mikroalger til spildevandsrensning og som energiproducenter

Om dette arrangement

Tid
19:00 - 19:45
Pris
Gratis
Place / Room
Mezzaninen
Bestil billet(ter)
Foredrag & Debat

Mikroalger - hvad kan de bruges til

25.04.19
Forsker Søren Laurentius Nielsen fortæller om hvordan kan man bruge mikroalger - både hvad man allerede bruger dem til og hvad fremtiden kan bringe inden for en række forskellige områder.

Algeopblomstring! Farlige blågrønalger! Iltsvind!

Når vi hører om mikroalger – eller planteplankton- er det ofte ikke gode nyheder, selvom vi jo godt ved, at mikroalger udgør grundlaget for fødekæderne i søerne og havet.
Imidlertid kan mikroalger også være særdeles nyttige. Man kan bruge dem som dyrefoder, man kan spise dem, man kan lave dieselolie ud af dem, mange af dem indeholder stoffer, som kan bruges medicinsk for eksempel til at behandle kræft.

I dette foredrag vil jeg fortælle om mikroalger: Hvad er mikroalger egentlig, hvorfor er de så spændende, hvad er status på vores brug af mikroalger? Jeg vil give eksempler på eksisterende stor-skala produktion af mikroalger og prøve at give nogle bud på, hvad fremtiden kan bringe.

Foredraget vil delvist være baseret på vores eget arbejde med mikroalger i spildevandsrensning, som energiproducenter og ikke mindst som foder og senest som mad.

/Søren Laurentius Nielsen

OBS ! Tilmelding er en god ide, hvis du vil sikre dig en plads.

Foredraget er 1 af flere på Gilleleje Bibliotek i forbindelse med "Forskningens Døgn".

Syv døgn i videnskabens tegn
Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert år med cirka 700 events og foredrag og mere end 70.000 besøgende. I 2019 finder festivalen sted fra den 24. - 30. april.