Om dette arrangement

Tid
17:00 - 19:00
Pris
30 Kr
Tickets
Billetsalg lukket
Foredrag & Debat

Dyrk dine rødder - et arrangement for lokalhistorikere og slægtsforskere

23.05.18
2 forskere fra Det Kgl. Bibliotek vil give anvisninger på hvorledes Det Kgl. Bibliotek kan hjælpe borgerne til selv at finde oplysningerne om den egn de stammer fra.

Dyrk dine rødder - et arrangement for lokalhistorikere og slægtsforskere

Det Kgl. Bibliotek, som også er Danmarks Nationalbibliotek, rummer materiale fra alle egne af Danmark. Derfra kommer to forskere til Gilleleje Bibliotek/Kulturhavnen for at fortælle om de materialer, som Det Kgl. Bibliotek ligger inde med.

Denne eftermiddag vil vi dykke ned i nogle af de mindre kendte kildetyper, der kan belyse den egn, som du selv eller dine forfædre stammer fra.
Gennem portrætter, fotos af gårde, landkort og mundtligt overleverede folkefortællinger, vil vi få indsigt i det liv, der har udfoldet sig på landet for et par generationer siden.

Mette Colding Dahl fra Kort- og Billedsamlingen vil orientere om denne samling, som udover at have en bestand af  ca. 18.000.000 fysiske billeder, heraf mange portrætter, også har lavet en base over ca. 1.000.000 digitaliserede luftfotos af gårde og andre bygninger fra hele Danmark.  Alle har adgang til basen, og biblioteket ønsker stadig hjælp fra borgere til hjemmefra at placere disse bygninger på rette lokalitet.

Lene Vinther Andersen vil fortælle om Dansk Folkemindesamling og give eksempler på, hvordan samlingen kan bruges. Folkemindesamlingens stof kan give et indtryk af nogle af de skikke, tanker og levemåder, der har eksisteret rundt omkring i Danmark.
 
Mød op til dette arrangement, hvor Det Kgl. Bibliotek kommer til Gilleleje. Du vil få et indblik i nogle spændende kildetyper – og du vil få nogle konkrete værktøjer og tips til, hvordan du selv kan gå videre på opdagelser i samlingerne på Det Kgl. Bibliotek – også uden nødvendigvis at rejse til København.

Luftfoto af Sylvest Jensen af Gilleleje Havn, som er taget mellem 1946 og 1969. Desværre er fotoet ikke dateret. Så kan borgere med lokalkendskab evt. hjælpe?

Billetpris 30 kr. incl. 1 vand og 1 sandwich

Sidste frist for tilmelding 22. maj kl. 24